Symmetrical Job
BEZ PIT DLA MŁODYCH OSÓB (ulga w podatku dochodowym)

Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych np. z naszą firmą.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wynagrodzenie miesięczneZysk miesięcznyZysk roczny
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.2 600 zł121 zł1 455 zł
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2020 r.5 227 zł331 zł3 971 zł
Na poziomie rocznego limitu 85 528 zł7 127,33 zł483 zł5 792 zł

Źródło: Ministerstwo Finansów

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów wypłaconych od 1 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. płatnik nie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złożył mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ulga obowiązuje do dnia ukończenia przez ciebie 26. roku życia lub do końca miesiąca, w którym twój przychód przekroczy limit zwolnienia w danym roku podatkowym (35 636,67 zł w 2019 r., 85 528 zł w 2020 r.).

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!
Kontakt
Nie masz jeszcze konta?
Zaadzwoń do nas pod nr
574 575 486,

lub napisz na adres
office@workhouse4you.pl

Formularz nie został wypełniony prawidłowo.
Popraw lub uzupełnij wyróżnione pozycje.